Deutsch   polski   English   русский  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Fotografie Jerzego Walugi

Jerzy Waluga – ur. 13.04.1930 r. w Warszawie; mieszka w Olsztynie; absolwent Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie; magister inżynier; fotograf, autor ok. 100 tysięcy fotografii przedstawiających woj. warmińsko-mazurskie – głównie Olsztyn, wydawca i redaktor czasopism, autor artykułów o tematyce rybackiej, wydawca książek fachowych (m.in. zorganizował Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego). Na przełomie lat 70. i 80. XX w. uczestniczył w programach badawczych dotyczących rozwoju rybactwa śródlądowego, zaś na przełomie lat 80. i 90. koordynował działalność Instytutu dotyczącą prac kooperacyjnych i usługowych. W latach 1973-80 był sekretarzem Zespołu Rybactwa Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Rybackiej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Naukowego Ośrodka Technicznego. Działał w „Solidarności” (m.in. w Komisji Nauki). Od 1995 r. jest na emeryturze. Fotografie w prezentowanej kolekcji Jerzy Waluga przekazał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie osobiście. Inne jego prace znajdują się w Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiele też wykorzystano w rozmaitych publikacjach lub zaprezentowano na wystawach.

Liczba publikacji w kolekcji: 89

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...