Deutsch   polski   English   русский  

Collection

Library

Collection Description: Stare druki

Number of publications in collection: 8

Frequently viewed

  1. Kronika Polska, Litewska, Zmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, etc. Y rozmaite przypadki wojenne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich, y inszych krain Krolestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyległych […] / z wielką pilnością y węzłowatą pracą […] Przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana, złożona, y na pierwsze swiatło […] nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki, aż do dzisieyszego Roku 1582 [105]
  2. Breviarium pra[c]tice exllentissimi [31]
  3. Canonica de febribus [25]
  4. St.dr.1362 St.dr.1363 - oprawa [23]
  5. Obrot Całego Roku Kazaniami Niedzielnymi Ku Wiecznośći Skierowany / W Przeświętney Kollegiacie Łowickiey przy frekwencyi godnego Auditora Kaznodzieyskim stylem Remonstrowany, Jasnie Oswieconemv, Xiązęciv Jegomosci Krzysztofowi Antoniemu Na Słupowie Szembekowi Arcy-Biskupowi Gnieznienskiemu, [...] Przez nayniegodnieyszego Tanti Nominis Klienta X. Raymunda Czaszyńskiego S. Teologij Lektora Dominikana, Kanidzieię Ordynaryußa Przeświętney Kollegiaty Łowickiey Ofiarowany, [...] Roku Pańskiego 1745 [...]. [15]
  6. Psalterium beati Brunonis episcopi herbipolensis [6]
  7. Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiaæ Ceremoniarum : Ex Rituali Romano Jussu Pauli V. Pontificis Maximo edito [...] : ad uniformem Ecclesiæ & Cleri Varmiensis & Sambiensis usum [...] Authoritate [...] D. Christophori, Andreæ Joannis Comitis in Słupow Szembek [...] Episcopi Varmiensis [...] Tum Synodali Ordinatione concinnatum. [6]
  8. Series episcoporum Varmiensium [2]

More...

Recently added

Loading...