Deutsch   polski   English   русский  

Edition

Export metadata

oai   rdf   ris   bibtex

Edition description

Obrot Całego Roku Kazaniami Niedzielnymi Ku Wiecznośći Skierowany / W Przeświętney Kollegiacie Łowickiey przy frekwencyi godnego Auditora Kaznodzieyskim stylem Remonstrowany, Jasnie Oswieconemv, Xiązęciv Jegomosci Krzysztofowi Antoniemu Na Słupowie Szembekowi Arcy-Biskupowi Gnieznienskiemu, [...] Przez nayniegodnieyszego Tanti Nominis Klienta X. Raymunda Czaszyńskiego S. Teologij Lektora Dominikana, Kanidzieię Ordynaryußa Przeświętney Kollegiaty Łowickiey Ofiarowany, [...] Roku Pańskiego 1745 [...].

Show publication content! Show publication content!
    Type:
    • stary druk
    Language:
    • pol