Współtwórcy

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa tworzona jest w ramach partnerskiej umowy o wzajemnej pomocy przy tworzeniu biblioteki cyfrowej (Klaster WMBC). Członkami założycielami Klastra WMBC są Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zawiązując porozumienie o współpracy w zakresie ochrony kulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur dały impuls i otworzyły techniczne możliwości kolejnym instytucjom. WMBC to jedyna w regionie wspólna platforma otwarta dla wszystkich osób, stowarzyszeń i instytucji pragnących dzielić się swoimi wyjątkowymi zasobami.