Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Obłąk, Jan - Sprawa inwentarza biskupstwa warmińskiego po przejściu Ignacego Krasickiego do Gniezna

Opening only publication edition...