Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Szorc, Alojzy - Z działalności kościelnej biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego na Warmii (1698-1711)

Opening only publication edition...