Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Wojtkowski, Julian - Sprawy warmińskie i krzyżackie we włocławskim egzemplarzu piętnastowiecznego wydania listów kardynalskich Eneasza Sylwiusza Piccolominiego

Opening only publication edition...