Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Obłąk, Jan - Zagadnienie duszpasterstwa ludności polskiej na Warmii w drugiej połowie wieku XVI

Opening only publication edition...