Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Wojtyska, Henryk Damian - Geneza wyboru Stanisława Hozjusza na legata papieskiego Soboru Trydenckiego

Opening only publication edition...