Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Rzepka, Wojciech Ryszard, Wydra, Wiesław - Nowsze źródła i opracowania języka staropolskiego

Opening only publication edition...