Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Markowski, Mieczysław - Źródła i badania dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce

Opening only publication edition...