Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Nowak, Przemysław - Bernhard Poschmann (1878-1955) i jego krytyczna ocena uzasadnienia doktrynalnego dotyczącego "Assumptio Beatae Mariae Virginis"

Opening only publication edition...