Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Homilia Arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego na powtórnym pochówku kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika, Frombork 22.05.2010 r.

Opening only publication edition...