Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Duksa, Piotr, Tomkiewicz, Małgorzata - Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? : Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym

Opening only publication edition...