Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Jezierski, Jacek, Parzych-Blakiewicz, Katarzyna - Seminarium maryjne i mariologiczne "Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna" : (9 listopada 2010 r.)

Opening only publication edition...