Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Nalewaj, Aleksandra - "Pojawił się człowiek, posłany przez Boga..." (J 1, 6) : Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej Ewangelii

Opening only publication edition...