Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Piechocka-Kłos, Maria - Opis śmierci Juliana Apostaty w wybranych źródłach chrześcijańskich i pogańskich (IV–V w.)

Opening only publication edition...