Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Kalinowska, Ambrozja Jadwiga - Wyjazd kardynała Stanisława Hozjusza do Rzymu w 1569 roku

Opening only publication edition...