Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Borzyszkowski, Marian - Zainteresowanie Stanisławem Hozjuszem wśród Polaków na Warmii w okresie międzywojennym (1920-1939)

Opening only publication edition...