Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Borzyszkowski, Marian - Wystawa o ks. Walentym Barczewskim (1856-1928) w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci

Opening only publication edition...