Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Pawluk, Tadeusz - Z kanonistycznych rozważań nad małżeństwem

Opening only publication edition...