Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Górny, Jan Jerzy - Aspekty społeczne synodów kartagińskich IV i V w. (do 430 r.) na tle istniejących w Afryce Płn. problemów społecznych

Opening only publication edition...