Deutsch   polski   English   русский  

Publikacja

Opis publikacji

Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej, 1845 (R.1), nr 30

Trwa otwieranie jedynego wydania publikacji...