Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Przegląd Weterynarski : organ Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego : czasopismo poświęcone weterynaryi i hodowli, 1893 R. 8

  Type:
  • czasopismo
  Identifier:
  • 821
  Language:
  • pol