Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Przegląd Weterynarski : organ Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego : czasopismo poświęcone weterynaryi i hodowli, 1911 R. 26

    Type:
    • czasopismo
    Language:
    • pol