Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : organ Małopolskiego Tow. Lekarzy Weterynaryjnych : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej, 1923 R. 36

  Publisher:
  • [s.n.]
  Type:
  • czasopismo
  Language:
  • pol