Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : organ Małopolskiego Tow. Lekarzy Weterynaryjnych : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej, 1923 R. 36, nr 1-6

Opening only publication edition...