Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : organ Małopolskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych i Tow. Lekarzy Weterynaryjn. Województwa Krakowskiego i Śląskiego w Krakowie : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej, 1930 R. 43, nr 3

Opening only publication edition...