Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Księga pamiątkowa IV Powszechnego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej odbytego w Poznaniu w dniach 29 i 30 czerwca i 1 lipca 1929

Opening only publication edition...