Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej : wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademji Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Koła Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, 1931 R. 44

  Publisher:
  • [s.n.]
  Type:
  • czasopismo
  Language:
  • pol