Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej : wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademji Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, 1932 R. 45

    Type:
    • czasopismo
    Language:
    • pol