Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Biała Piska - zniszczone w wyniku działań wojennych (1914-1918 r.) zabudowania gospodarcze i maszyny"]