Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "1 mapa : jednobarwna ; 29,5x34,5 cm, ark. 38,0x48,0 cm ; skala Title:100 000. Tytuł znad ramki mapy. Dolny margines: podział administracyjny, Herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1927, Reichsamt für Landesaufnahme, Ausgabe 1938. Prawy margines: objaśnienia znaków i skrótów."]