Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "1 mapa : jednobarwna ; 29,5x35,0 cm, ark. 38,0x48,0 cm ; skala Title:100 000. Tytuł znad ramki mapy. Nazwy na mapie w jęz. pol. Dolny margines: podział administracyjny, Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1916, Reichsamt für Landesaufnahme, Ausgabe 1941. Prawy margines: objaśnienia znaków i skrótów"]