Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Canonica de febribus [Kanony o stanach gorączkowych] autorstwa Joannesa Michaela Savonaroli wydany w Bolonii w 1487 roku to współoprawne dzieło z Breviarium pra[c]tice exllentissimi [Brewiarz praktyki medycznej] autorstwa Arnolda de Villanova wydany w Padwie 1485 roku (St.dr. 1362). Stanowił on kompendium ówczesnej wiedzy lekarskiej. Dzieło rozpoczyna karta incipitowa, a kończy kolofon zawierający miejsce i datę wydania. Tekst w układzie dwuszpaltowym, z ręcznie malowanymi niebieskimi i czerwonymi inicjałami. Wydrukowany na papierze czerpanym. Oprawiony w deskę pokrytą skórą. Na wewnętrznej stronie okładki widnieją zapiski proweniencyjne świadczące o kolejnych właścicielach inkunabułu. Byli to: Stefan Falkonarius (Falk), Szymon Molendinator (Molner), Mikołaj Kopernik, Fabian Emerich, Jan Hanovius (Hanowa), Baltazar Ramocki, Zakon Braci Mniejszych w Barczewie oraz Biblioteka Liceum Hosianum w Braniewie."]