Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = "Publikacja przygotowana w ramach projektu „Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych = The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses” Nr 6343/18/FPK/NID. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Gminy Dobre Miasto. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego."]