Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Marian Zborowski-Weychman - dyrektor Domu Harcerza oficjalnie otwartego 27.01.1952 r. i po zmianie nazwy w 1956 r. kierownik Domu Kultury Dzieci i Młodzieży do 31.08.1974 r. tj. odejścia na emeryturę"]