Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kadra biblioteki z lat siedemdziesiątych, od lewej: Zofia Kipke, Irena Pierczyńska, Halina Pędzich, Irena Grochla"]