Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "List Wojciecha Kętrzyńskiego do Józefa Tatomira dotyczący jego syna Edwarda przebywającego pod opieką W.Kętrzyńskiego. 1 list, 4 strony. Zawarty w: Korespondencja Władysława Bełzy. Na s. 129-132. Listy od różnych osób. Lit. Sz-T. Biblioteka Ossolineum 12661/II"]