Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Druk prawniczy będący komentarzem do dekretałów papieskich, jeden z najstarszych inkunabułów w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” (księga stanowiła własność biskupa Łukasza Watzenrodego), jedyny egzemplarz w Polsce. Tekst w języku łacińskim, w dwóch kolumnach, brak karty tytułowej i zdobień graficznych (pozostawione przez drukarza wolne miejsca na inicjały). Na 1 karcie, w dolnym rogu, protoekslibris biskupa Łukasza Watzenrodego przedstawiający tarczę dwudzielną – w polu górnym herbu , białym znajduje się czarna lub brązowa głowa orła , w polu dolnym, czerwonym nogi opancerzone , srebrne. Na kartach inkunabułu znajduje się 13 notatek autorstwa Mikołaja Kopernika. W kolofonie dane o autorze, typografie, miejscu i dacie druku. Druk współoprawny (klocek introligatorski Inc. 190,1-2 adl.) ; 2°. Opis wg IBP 4290. Sponsor digitalizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego."]