Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dyplom wypisany ręcznie kolorowymi flamastrami na papierze kredowym, widnieją na nim pieczątki wraz z podpisami: Sekretarza KD PZPR mgr Piotra Terleckiego oraz Inspektora Szkolnego mgr Stanisława Krygiera ; dyplom z datą 26 V 1974 r."]