Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Fotografia przedstawia Gabinet Dyrektora oraz Dział Instrukcyjno - Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie, w lokalu zastępczym w budynku Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, na czas remontu biblioteki w latach 1983 - 1986 r."]