Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = "Artykuł powstał w ramach realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2019 roku Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymała środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania nr 3: Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma naukowego „Studia Warmińskie” – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"]