Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = na awersie\: okrągła pieczątkia \"Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie\"]