Deutsch   polski   English   русский  

Informacje

Biblioteka

Informacje techniczne

Dla uzyskania najlepszej funkcjonalności Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej należy korzystać z możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari lub innych przeglądarek funkcjonalnie zgodnych z którąś z powyższych.

Do przeglądania publikacji może być konieczne zainstalowanie programu obsługującego format PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader), o ile nie jest on wspierany przez przeglądarkę internetową.