Kolekcja

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olsztynie

Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie jest najstarszą organizacją turystyczną w regionie. Istnieje od 18 maja 1946 roku, początkowo jako Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Instytucja zajmuje się od 75 lat promowaniem turystyki aktywnej, pieszej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej i podwodnej oraz szkoleniem kadry dla turystyki ze szczególnym uwzględnieniem przewodników turystycznych. Od najwcześniejszych lat Oddział PTTK gromadzi również książki i mapy związane z krajoznawstwem, szczególnie dotyczące regionu, lecz nie tylko. Najstarsze zbiory datowane są na II połowę 19 wieku. Kolekcja PTTK w WMBC stanowi zbiór ciekawych map prezentujących głównie nasz region i okolice Olsztyna. Mapy te pozwalają zauważyć, ile zmian zaszło w terenie od czasu ich publikacji, jak też zrozumieć zakres działania człowieka w naturalnym środowisku dzięki porównaniu owych map ze stanem współczesnym. Często są to wnioski zaskakujące i przeczące obiegowym opiniom.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji