Kolekcja

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie mieści się w XIV-wiecznym zamku kapituły warmińskiej. Księgozbiór muzealnej biblioteki odzwierciedla charakter zbiorów Muzeum, które gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, kultury ludowej. Najcenniejsze biblioteczne egzemplarze to: inkunabuły z prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika, drugie, trzecie oraz pierwsze wydanie w języku polskim „De Revolutionibus...”, zbiór czterdziestu starych druków autorstwa biskupów warmińskich, druki z oficyny braniewskiej wydane w latach 1601-1771, edykty i patenty z XVIII wieku wydane w Królewcu i Kwidzynie oraz wydawnictwa z drukarń królewieckich. Biblioteka oprócz wydawnictw zwartych związanych z historią Warmii i Mazur gromadzi także rękopisy po wybitnych osobach związanych z regionem i zbiory przedwojennych czasopism regionalnych, m.in. „Gazety Olsztyńskiej” (1893-1939). W WMBC biblioteka muzealna udostępnia obiekty najstarsze, wyjątkowe i związane z regionem.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (5)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji