Kolekcja

Kolekcje prywatne

Kolekcja zawiera obiekty będące własnością osób prywatnych: kolekcjonerów, regionalistów, pisarzy, fotografików, artystów i innych, czyli osób, które chcą upowszechnić swoje zbiory w regionalnej bibliotece cyfrowej, nie przekazując ich jednocześnie bibliotekom lub muzeom. Digitalizacją obiektów z kolekcji prywatnych zajmują się instytucje-członkowie klastra WMBC. Większość obiektów ma charakter regionalny.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji