Object structure

Title:

Przegląd Weterynaryjny : miesięcznik poświęcony naukom weterynaryjnym : wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademii Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, 1938 R. 53, nr 1

Alternative title:

Przegląd Weterynaryjny

Contributor:

Zakrzewski, Aleksander (1894-1976). Red.

Subject:

Medycyna weterynaryjna - czasopisma ; Medycyna weterynaryjna

Temporal coverage:

1938 r.

Description:

S. 1-80 ; Na s. 49-80: Sprawozdanie ze stanu i czynności Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w roku akademickim 1936/37, to jest za czas od 1. IX 1936 do 31. VIII 1937 r.

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny") – zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Publisher:

Lwowski Oddział Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii Rzeczpospolitej Polskiej

Date created:

2017

Date issued:

styczeń 1938

Format:

application/pdf

Call number:

821

Language:

pol

Rights:

Domena publiczna

Access rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Location of original object:

Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego