Obiekt

Tytuł: Ustav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijanina

Opis:

Opr.: współczesna (1983 r.) ; Format i obj.: 8º, k. 143, nlb. 1 ; Prow.: Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie – 2 egz. Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 1 egz. def.. Muzeum Ziemi Piskiej, sygn. 294/86. Zbiory prywatne – 5 egz. ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański, druk czerwony i czarny. Na k. 6v r. wyd. „7373”, tzn. 1865. Miejsce druku podane w formie chronostychu; rozłożone na k. 9-50, k. 9 „V´´”, k. 10 „P”, k. 11 „r”, k. 12 „u”, k. 13 „s”, k. 14 „ї”, k. 15 „i”, k. 16 ”,” (przecinek), k. 17 „v”, k. 18 „Io”, k. 19 „g”, k. 20 „a”, k. 21 „n”, k. 22 „n”, k. 23 „i”, k. 24 „s”, k. 25 „b”, k. 26 „u”, k. 27 „r”, k. 28 „g”, k. 29 „ě”, k. 30 „.” (kropka czarnym kolorem), k. 31 „v”, k. 32 „t”, k. 33 „ý”, k.34 „p”, k. 35 „o”, k. 36 „g”, k. 37 „r”, k. 38 „a”, k. 39 „f”, k. 40 „ї”, k. 41 „i”, k. 42 „g”, k. 43 „o”, k. 44 „l”, k. 45 „u”, k. 46 „b”, k. 47 „o”, k. 48 „v”, k. 49 „a”, k. 50 „.” (kropka czerwonym kolorem).

Abstrakt:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Miejsce wydania:

[V´´ Prusïi, v Iogannisburgě] [W Prusach, w Johannisburgie (Piszu - dawna nazwa Jańsborg)]

Wydawca:

[V týpografïi Golubova] [W Drukarni Gołubowa, („Drukarnia Słowiańska”)]

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1277

Język:

chu

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Lokalizacja oryginału:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji